slide_01
slide_02
slide_03
slide_04

Velebit je najduža planina Dinarskog sistema. Pruža se smjerom sjeverozapad - jugoistok zahvaćajući tri hrvatske pokrajine: Liku, Dalmaciju i Hrvatsko primorje. Prirodne međe Velebita su Velebitski kanal Jadranskog mora, a s druge strane ličko-gacka visoravan. Na jugu je omeđen kanjonom rijeke Zrmanje, a na sjeveru ga dijeli od ogranka Kapele duboko urezani prevoj Vratnik.

Od Vratnika do Zrmanje Velebit se povija u blagom luku dužine oko 145 kilometara, dok zračna linija na tom potezu iznosi 132 kilometra.

Na Velebitu djeluju čak dva nacionalna parka: NP Paklenica i NP Sjeveni Velebit a gotovo cijela planina u nadležnosti je Parka prirode Velebit. Od brojnih sadržaja na Velebitu teško je bilo što izdvojiti ali spomenimo samo stroge rezervate Hajdučke i Rožanske kukove, najdublji jamski sustav u Hrvatskoj Lukina jama - Trojama, Velebitski botanički vrt a tu je i čuvena Premužićeva staza.

U literaturi je uobičajeno da se Velebit dijeli na:

  • Sjeverni Velebit, započinje na prijevoju Vratnik i završava na prijevoju iznad primorskog naselja Jablanac. Dužine je oko 30 km, a najveće širine do 30 km.
  • Srednji Velebit, završava na prijevoju Baške Oštarije preko kojeg vodi cesta Karlobag – Gospić. Dužine je oko 24 km, a najveće širine do 20 km.
  • Južni Velebit, završava na prijevoju Mali Alan, na staroj cesti koja spaja Obrovac i Lovinac. Dužine je oko 46 km, a najmanje širine oko 10 km.
  • Jugoistočni Velebit, započinje na istom prijevoju, a završava uz kanjon rijeke Zrmanje. Dužine je oko 40 km.