Srednji Velebit  se proteže od prevoja Veliki Alan na cesti Jablanac - Kosinj do Oštarija na casti Karlobag - Gospić dužine od oko približno 25 km. Otprilike je isto tolika i njegova širina od Like do mora.

Srednji Velebit se može podijeliti u tri skupine i to:

  • Skupina Šatorina - Lisac - Bačić kosa
  • Štirovača i njezina okolina
  • Dabarski kukovi

Skupina Šatorina - Lisac - Bačić kosa

satorinaOvaj niz vrhova čini središnji greben i okosnicu srednjeg Velebita. Niz započinje kod Velkog Alana sa Zečjakom, nastavlja se preko Ograđenice do Šatorine, koja je najviša u čitavoj skupini. Zatim dalje produžuje preko Lisca, Budakovog brda, Solina, Čopina vrha do Visibabe.

Taj niz je dugačak oko 20 kilometara i često je presjecan poprečnim uleknućima, a vrlo je dobro povezan sa Premužićevom stazom koja vodi zapadnom stranom grebena u blizini najviših vrhova. Najveća vrijednos ove skupine je to što na većem dijelu puta pruža prelijepe vidike na more i otoke čime ublažava monotoniju ove dugačke dionice.

Štirovača i njezina okolina

stirovacaIzmeđu središnjeg i istočnog grebena srednjeg Velebita nalazi se golema udolina koritastog oblika. Počinje ispod Mrkvišta i pruža se na jugsve do Sunđera u dužini oko 8 kilometara. Ova dolina sastoji se od pet dijelova od kojih svaki ima svoje ime.

Najsjeverniji dio zove se Štirovača, zatim slijedi Jovanović padež, Crni padež i Sunđer. u svakom o spomenutih ima izvor žive vode, koji se u kišno vrijeme pretvaraju u potočiće. Svi ti potočići odlaze podzemnim putevima prema Lici i pojavljuje se gotove 10 kilometara u Pazarišzima kod velike Plane kao izvor potoka Riječine.

Štirovača po svojoj ljepoti nadmašuje vrhove oko sebe, a ime je dobila po njenom najpoznatijem dijelu, Štirovača.

Dabarski kukovi

dabarskikukoviDabarski kukovi se nalaze na potezu počevši od bačić kuka do Filipova kuka na Oštarijama. Odavde se ističe neobično pravilan niz bijelih vapnenačkuh kukova, od kojih je Bačić kuk najviši. Pružaju se prema jugoistoku gotovo u pravilnom nizu u dužini od oko 10 kilometara.

U podnožju Dabarskih kukova nalaze se najmarkantnije doline, poznate pod imenom Crni Dabar, Ravni dabar, Došen Dabar, zatim najljepša dolina u tom dijelu Bačić duliba i obrasla šumom Crna duliba.