panosNapušteni i devastirani objekat bivše JNA na Velebitu.
Objekat je služio za dojavljivanje ako bi kakva podmornica ušla u taj dio Jadranskog mora i ako bi pretio napad iz zraka.

Snimci podzemnih hodnika nisu postavljeni zbog slabe rasvjete.

degenijaIzuzetno rijetka, endemska biljka, koja se pojavljuje na velebitskim planinskim točilima, ali i u pukotinama stijena. Dosad je pronađena samo na tri mjesta. Dva su na južnom Velebitu- Krug i Kuka plana ili Pavelić plana nad Šugarskom dulibom. Treće je nalazište na srednjem Velebitu- obronak Solin, kod Budakova brda.
Na snimci se vidi Degenija i ostale biljke koje smo uspijeli snimiti. Ove godine Degenija je slabo cvijetala ali smo uspijeli pronaći par primjeraka na obronku Solin kod Budakova brda.

 

 

kamena galerijaNa našem krškom području česte su pojave usamljenih kamenih stupova, ali ih je malo takvih kao što je Stapina.
Za Kamenu galeriju možemo bez pretjerivanja reći da je to kameni labirint u kojem je prisutna ljepota i divljina rijetko viđena na Velebitu. Ovo je zaista primjer prirodnog remek-djela u kojem nailazimo na kukove različitih oblika i veličina.

 

 

kudin most

Podno južnih padina Velebita, usječena duboko u kanjon teško prohodnoga kraja, teče rijeka Zrmanja.

U nju se ulijeva Krupa - najduža i vodom najizdašnija pritoka Zrmanje. Na svom kratkom toku od gotovo 11 km Krupa je izgradila 19 slapova od kojih većina što visinom, što razvedenošću i oblikom spadaju u najljepše slapove u Hrvatskoj. 

crna rijekaCrna rijeka izvire ispod okomitih stijena na visini od 670 m u podnožju ispod Kika s jedne i Bijelih vrhova sa zaseokom Uvalica s druge strane. Teče u smjeru Ljeskovca koritom dugim više od dva kilometra u kojemu je dno na mnogo mjesta prekriveno crnom mahovinom.

 

 

 

jezero praznoZbog remonta hidrocentrale na jezeru Kruščici djelatnici HEP-a su ispraznili jezero. Još uvijek se mogu vidjeti ostaci kuća, imanja i crkve...