Ova drvena kućica služi za potrebe osoblja koje se bavi Velebitskim bo­taničkim vrtom, obično samo preko ljetnih školskih praznika. Smještena je u divnom ambijentu Modrica doca ,ispod Zavižana. Izgrađena je na inicija­tivu zagrebačkog sveučilišnog profesora dr Frana Kušana (1902—1972) i šu­marije Krasno uz već osnovani Botanički vrt čija je svrha znanstvena i istra­živačka. Izgradnja ovog cjelokupnog objekta počela je godine 1966. U bli­zini kućice postoji izvor.

 

 

izvor: Ante Rukavina