Godine 1935. podigla ga je Škola narodnog zdravlja iz Zagreba sred­stvima za zdravstvenu zaštitu učenika. Trebao je služiti za oporavak slabašne djece, no najviše su se njime koristili planinari jer je bio udaljen samo sto­tinjak metara od Premužićeve staze, na sedlu između Mati jević brijega i Ograđenika. Za vrijeme prošlog rata posve je propao, a u ruševnoj cisterni od 18 m 3 i danas se za prolaznike nađe malo vode. Svojedobno bio je dobro opskrbljen i dobra baza za bliže i dalje izlete.

Pored objekta postavljen je kontejner sa 4 ležaja i služi kao sklonište.

 

 

izvor: Ante Rukavina