Nalazi se na južnom obronku vrha Vučjak (1645 m) u zavižanskoj sku­pini povrh strmih livada, a na rubu šumovita kamenjara. To je solidno gra­đena jednokatna zgrada podignuta na temeljima predratne Krajačeve kuće. Gradnja te zgrade zamišljena je još godine 1922. kad je odabrana lokacija. Radovi su počeli 1926, a taj prvi planinarski objekt, pravi dom koji je na Velebitu izgradilo HPD, otvoren je 15. kolovoza 1927. Tada je imao 12 ležaja i kuhinju, a nazvan je po dr Ivanu Krajaču, tadašnjem predsjedniku HPD-a, koji je i odabrao lokaciju za gradnju. Imao je cisternu u okviru doma. Prvih godina radio je samo od 1. svibnja do 30. rujna, a u ostalo vrijeme ključevi su se nalazili u poslovnici HPD u Zagrebu, u Marka Vukelića u Volarici, u
Ane Samarđije u Oltarima, u podružnici HPD u Senju, u starigradskog žup­nika i u Blaža Vukelića iz Krasna, dakle postojala je široka mogućnost isko­rištavanja doma. Uz pomoć Banske uprave od 5.000 dinara dom je 1938. pro­širen za jednu osobu, a zaslugom inž. Pleše, predsjednika senjske podruž­nice HPD, izgrađuje se veranda ispred kuće. Već tada nameće se potreba za izgradnjom kata i veće cisterne. Međutim, u prošlom ratu sve je uništeno.
Uz pomoć planinara iz Senja počinje Planinarski savez Hrvatske godine 1951. graditi novu zgradu i otvara je 27. srpnja 1953. Kratko vrijeme dom je nazivan po generalu Milanu Žeželju. Ovaj dom ima električno svjetlo, vodu iz cisterne uklesane u stijenu iznad doma, a od 15. rujna iste godine smještena je u njemu visinska meteorološka stanica, koju je postavila Up­rava hidrometeorološke službe iz Zagreba. Otada se stalno obavljaju mjerenja i motrenja i postupno proširuje njihov opseg. Pokraj same zgrade smješteni su meteorološki instrumenti u posebno ograđenom prostoru. Tako dom podno Vučjaka postaje poznat ne samo kao najviši planinarski objekt u Hrvatskoj nego i kao važna planinska meteorološka stanica. Dom je otvoren i ljeti i
zimi, jer u njemu stalno boravi domaćin meteorolog. U domu se može dobiti najnužnija opskrba, a postoji mogućnost pripremanja donesene hrane. U pri­zemlju zgrade je kuhinja, jedna skupna spavaonica i prostrana blagovaonica, a na katu sobe s 2, 4 i više kreveta, ukupno oko 40 ležaja.
Domu je 1965. nadograđeno jedno krilo, 1968. preuređen i 1976. poprav­ljen. Domom upravlja PSH. Zahvaljujući tradiciji i dobrim komunikacijama (cesta, Premužićeva staza, ostale staze) veoma je popularan kao pristupačna baza pri usponu na obližnje vfhove.

izvor: Ante Rukavina