Osposobljeno ljeti 1976. u Babrovači na putu Klada—Zavižan, koje je dao planinarima na korištenje opskrbnik meteorolog doma na Zavižanu Drago Vukušić. U njega je prebačen jedan dio starijeg inventara sa Zavižana.

Sklonište više ne postoji.

 

izvor: Ante Rukavina